Beroepen

Stadsarchief Amsterdam | Tot uw dienst

Als je in een archief bevolkingsregisters of pensioenkaarten erop naslaat, kom je de meest verrassende beroepen tegen. Wat te denken van een steigermeisje, armbezoeker of meettafelbeambte?

Neem bijvoorbeeld het beroep van surnumerair. Een surnumerair is een boven het getal van de formatie aangestelde ambtenaar. De benaming is afgeleid van het Franse surnuméraire, boventallige. Een dergelijke ambtenaar, die soms wel en soms niet een salaris ontving, kon zich zo in de praktijk de vereiste bekwaamheden eigen maken. Hij had dan bij gebleken geschiktheid het vooruitzicht een aanstelling als ambtenaar te krijgen.

In de archieven is ook het beroep ‘plaatsknecht’ te vinden. Een plaatsknecht was een beheerder, bijvoorbeeld van een pakhuis. Een ander beroep dat wellicht direct een belletje doet rinkelen is een bonne. Een bonne is een kindermeisje. Dit woord vindt net als de surnumerair haar herkomst in het Frans en is ontleend aan het Franse bonne d’enfants. Bonne zonder toevoeging betekent in het Frans dienstbode.

Vera Weterings