Category Archives: Blog

Putdeksel

Nering Bögel | Gemeentearchief Steenwijkerland

Wie kent de familienaam Nering Bögel? Wellicht doet de naam niet direct een belletje rinkelen, maar als je tijdens het wandelen door de Nederlandse straten een keer omlaag kijkt naar een van de vele putdeksels dan heb je grote kans dat je Nering Bögel ziet staan. Zo is hij haast overal in Nederland te vinden.

Read More

Waarom staat de mond van een gaper open?

De gaper deed vroeger dienst als uithangbord voor apothekers en als kwaliteitsaanduiding. Maar waarom staat zijn mond open? Wat is het verhaal achter de vele uniformen waarin de gapers gehuld zijn? En waarom is hun uiterlijk vaak oosters?

Read More

Wegen

Romeinen Festival

De Romeinen waren een vernuftig volkje met hun technieken en uitvindingen op het gebied van wegen. Hoewel de bewoners van de Lage Landen al in de eerste eeuw voor Christus handelscontacten onderhielden met de Romeinen hadden zij nog geen direct contact gehad met dit volk. Omstreeks het jaar 19 voor Christus kwam hier verandering in. De oorspronkelijk Keltische handelsroute tussen Boulogne en Keulen werd door Romeinse soldaten heraangelegd en veranderde in een Romeinse hoofdweg. Deze 400 kilometer lange weg wordt tegenwoordig de Via Belgica genoemd.

Read More

Azareël

Het Utrechts Archief

Iedereen zoekt de vakantie dichtbij met een logement in eigen land. Goedkoop overnachten dicht bij huis kon vroeger ook al, in het Christelijk logement Azareël aan de Waterstraat 51 in Utrecht. Dit logement kent een bijzonder verhaal. Zo gingen enkele protestant-christelijke evangelisten in de Waterstraat 51 rond 1883 op een voormalige haringzolder bijeenkomsten houden. elke zondavond kwamen ze naar de zolder voor vergaderingen, zondagsschool, huisbezoek, etc. Men wilde op den duur een meer sociale richting geven aan hun werk en de Evangelisatie-Vereeniging ‘Azareël’ werd opgericht, een christelijke tehuis dat met de bestaande volksgaarkeuken aan Waterstraat 11 in de wijk fungeerde als een betrouwbaar volkslogement. Het huis aan de Waterstraat 51 werd gekocht. Het Christelijk Volkslogement ‘Azareël’ werd op 14-1-1898 door wijkpredikant Ds. Verhoef geopend.

Read More

Racen over het strand

stevin

De wiskundige Simon Stevin vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde. Beroemd werd zijn zeilwagen die hij in 1602 voor Maurits ontwierp.

Read More