Category Archives: Blog

De redactie tipt 7 items Week van de Klassieken


De twaalfde Week van de Klassieken vindt plaats van 4 tot en met 14 april 2018. Het thema is ‘’van heinde en verre: migratie in de klassieke wereld’. Rond dit thema zijn er lezingen, rondleidingen, voorstellingen met theater en poëzie, boekpresentaties, wedstrijden en debatten in het hele land. Die gaan over migratie ten tijde van de Grieken en Romeinen: van mensen die van de ene naar de andere plek verhuisden tot migratie van kennis, handelswaar en cultuur naar de verste uithoeken van de wereld.

Read More

Ja, ik wil

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, en getrouwd in Amsterdam, 1580-1810 van René van Weeren en Tine De Moor bij uitgeverij Prometheus vond op 29 maart 2019 een symposium plaats in de Koningszaal van het Stadsarchief Amsterdam. Tijdens dit symposium stonden twee aspecten van het Ja, ik wil!-project centraal. In het ochtendprogramma werd dieper ingegaan op de rol die burgers hadden in het Ja, ik wil!-project en andere ‘citizen science’ projecten. In het middagprogramma werd inhoudelijk ingegaan op de onderzoeksresultaten uit het project.

Read More

Rembrandt van de Veluwe

Het Noord-Veluws Museum organiseert een overzichtstentoonstelling rondom het werk van de kunstenaar Arthur Briët (1867-1939). De tentoonstelling heet ‘Rembrandt van de Veluwe’. Briët dankt zijn bijnaam ‘Rembrandt van de Veluwe’ aan het feit dat hij net als zijn wereldberoemde voorganger met een sterk licht-donker contrast in zijn schilderijen werkt. Die speciale techniek is een belangrijk kenmerk van de stijl van Rembrandt, ‘clair-obscur’ genoemd, die weer geïnspireerd was door de bekende Italiaanse schilder Caravaggio. Ook in de hantering van zijn penselen is te zien dat hij veel had geleerd van Rembrandt. Briët combineert net zoals de grote meester zowel een naturalistische en impressionistische penseelstreek.

Read More

De Münster Domschat

Evangelistarium (Ansfriduscodex), St. Gallen en Neder-Rijn, tweede helft 10de eeuw (boekblok), 1200 – 1400 (boekband), Museum Catharijneconvent, Utrecht

In Museum Catharijneconvent in Utrecht is momenteel een tentoonstelling te zien rondom de Münster Domschat, het is echter niet alleen een tentoonstelling over de rijkdom uit de Paulusdom Münster, maar vooral over de context eromheen in vergelijking met de Utrechtse tegenhanger. Uit oude archieven weten we immers dat de Utrechtse Domkerk in de middeleeuwen een vergelijkbare verzameling bezat. Net als de schat van Münster bestond de kern van de Utrechtse Domschat uit zeer kostbare relieken van belangrijke heiligen, gevat in zilver, goud en edelstenen. Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw werden deze heilige schatten vernield, vertrapt of versmolten. Slechts een zweem van de Utrechtse pracht en praal is bewaard gebleven.

Read More

Tijdreizen naar de Gouden Eeuw

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn (1606-1669) overleed. Reden om de kunstenaar te eren en zijn werk, zijn tijdgenoten en de 17de eeuw extra onder de aandacht te brengen. Dit komt samen in het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw, met tal van tentoonstellingen en activiteiten in het hele land. Onderdeel van het programma is de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis. Het Mauritshuis toont hier voor het eerst zijn gehele Rembrandt-collectie in één tentoonstelling, waaronder het laatste zelfportret en De Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.

Read More