Category Archives: Blog

Interview Adrian Goldsworthy

IMG_2443As partner in the Week of the Classics (Dutch: Week van de Klassieken) we present to you an extensive interview with well-known author Adrian Goldsworthy, who is specialised in Roman history. Adrian Goldsworthy (1969) completed a D.Phil in ancient military history at St. John’s College, Oxford.  He used his dissertation as the foundation of his first book, The Roman Army at War 100 BC – AD 200. He has written several books about Ancient Rome, among others Caesar, Life of a Colossus (2006), Antony and Cleopatra (2010) and Augustus: First Emperor of Rome (2014). Because his book on Augustus has just been translated in Dutch and will be be available in stores this week, Goldsworthy was in the Netherlands a few days and our editor Vera Weterings had the opportunity to talk with him about his fascination with the Romans and his upcoming book Pax Romana. You can read about it in the interview below. Later this week, another questionnaire with Goldsworthy focusing on his latest book Augustus, will be published by us so keep an eye on our website.

Read More

Gladiatoren in de Romeinse samenleving

Foto: Sam Valdi

Foto: Sam Valdi

Als prelude op de grote najaarstentoonstelling Gladiatoren. Helden in het Colosseum in Museum Het Valkhof gaf prof. dr. Olivier Hekster gisteren in het kader van de Week van de Klassieken de lezing Gladiatoren in de Romeinse samenleving. Hekster is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de Gladiatoren tentoonstelling zullen voor het eerst bijzondere vondsten uit het Colosseum in Rome te zien zijn in Nederland.

Read More

Door het oog van Springer

Zuiderzeemuseum_Tentoonstelling_Door het oog van Springer Tentoonstelling_Foto Madelon Dielen (112)

Foto: Madelon Dielen

In de tentoonstelling Door het oog van Springer wordt de bezoeker van het Zuiderzeemuseum in vijf zalen meegenomen in de wereld van één van de bekendste, negentiende-eeuwse schilders van stadsgezichten: Cornelis Springer (1817-1891). Springer was in zijn tijd een fenomeen vanwege zijn unieke stadsgezichten. Wat Springer onderscheidt is dat zijn stadsportretten door iedereen te herkennen waren in een periode waarin de romantische verbeelding regeerde. Springer hield er echter ook een rijke fantasie op na. Zo verfraaide hij de stadsgezichten met een aantal subtiele handigheidjes, zodat het op het eerste gezicht niet direct opviel. Toch zijn vele van zijn stadsgezichten niet waarheidsgetrouw, een lelijke gevel kan worden weggewerkt en een mooie kerk haalt hij zonder pardon enkele tientallen meters naar voren. Op deze manier wist Springer de werkelijkheid op meesterlijke wijze te manipuleren.

Read More

Finn MacCool en de Fenians

warriors
De verhalen over Finn MacCool, of Fionn Mac Cumhaill in het Iers, en de Fenians zijn oud. Hoe oud precies is niet bekend maar aan de hand van de inhoud van de verhalen spelen ze voornamelijk in de vroege middeleeuwen. Het gros van de legenden dateert in geschreven vorm tussen de zevende en twaalfde eeuw, maar waarschijnlijk zijn de verhalen zelf nog ouder en werden ze generaties lang mondeling overgeleverd. Een oorsprong in de vierde, vijfde of zesde eeuw is niet ondenkbaar. Aspecten en motieven uit de verhalen duiden zelfs op invloeden van nog verder terug, uit de Keltische ijzertijd in de eeuwen rond het begin van onze jaartelling. Finn was een krijgsleider, een hoofdman die het bevel voerde over een schare krijgers die samen de Fenians vormden, en die tot taak hadden Ierland in dienst van de Hoge Koning te verdedigen tegen indringers.

Read More

Leve het boek!

IMG_1092

De 81ste Boekenweek vond vorige week plaats met als thema onze ‘grote buur’ Duitsland. De Boekenweek is sinds 1932 een jaarlijks terugkerende ‘week’ in maart ter promotie van het (Nederlandstalige) boek. De Boekenweek heeft tot doel de positie van het algemene boek in de samenleving steviger te verankeren, eerst en vooral door het publiek te laten ontdekken welk een rijk boekenaanbod er het hele jaar rond in de boekwinkel te vinden is. Echter niet alleen vorige week stond het boek centraal, het gehele jaar wordt er aandacht aan besteed. Het boek verdient immers iedere dag aandacht en dat punt wordt dit jaar extra naar voren gebracht aangezien het in 2016 Jaar van het Boek is.

Read More