Panorama Amsterdam

Panorma Amsterdam, Hermitage © Foto Ilja Huner

De Hermitage Amsterdam is gevestigd in een bijzonder gebouw aan de Amstel. Het is diezelfde Amstel waar door de eeuwen heen verschillende historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Met het idee om letterlijk door de vensters van de Hermitage naar de Amstel te kijken en de geschiedenis van het gebouw, de stad en de Amstel te tonen is de nieuwe permanente attractie Panorama Amsterdam, City Time Lapse donderdag 24 augustus 2017 geopend.

Read More

Een koninklijk paradijs

Een koninklijk paradijs | Aert Schouman en de verbeelding van de natuur, onder redactie van Charles Dumas

WBOOKS i.s.m. Dordrechts Museum, Zwolle 2017
ISBN 9789462581852

Paperback met flappen, met illustraties in kleur en zwart-wit, catalogus, literatuur en illustratieverantwoording.
360 pagina’s
€ 29,95

Read More

Vredespaleis

Gisteren was het 104 jaar geleden dat het Vredespaleis in Den Haag werd geopend. Het Vredespaleis is toen ontstaan tijdens de afsluiting en het begin van een periode. Aan het einde van de negentiende eeuw bloeide het ideaal van de wereldvrede als nooit tevoren. Er waren wereldwijd veel vredesorganisaties actief en er moest een passende huisvesting gevonden worden voor het Permanente Hof van Arbitrage. Dit hof was opgericht tijdens de eerste Vredesconferentie in Den Haag in 1899. Het hof heeft als doel de arbitrage van internationale meningsverschillen te versimpelen.

Read More

Tōhoku Girls

Recensent: Vera Weterings

Tōhoku Girls. Traditionele Kokeshi uit Japan, Janet Bernard

Japanmuseum SieboldHuis, Rotterdam 2017
ISBN 978 90 8271 110 3

Paperback, met illustraties in kleur
104 pagina’s
€ 19,95

Read More

Frederiksoord en de Koloniën van Weldadigheid

Plan van de Kolonie Frederiksoord, 1818

De kolonie Frederiksoord was een van de zogenaamde Koloniën van Weldadigheid. Deze woongemeenschappen werden in de negentiende eeuw opgericht om armen en landlopers ‘op te voeden’ tot zelfvoorzienende eerbare burgers. Na de beëindiging van de Napoleontische oorlogen in 1815 was er veel gebrek in Nederland. Er leefden grote groepen armen in de steden en op het platteland. Landloperij kwam voor en er waren veel wezen die opgevangen moesten worden.

Read More