Wegen

Romeinen Festival

De Romeinen waren een vernuftig volkje met hun technieken en uitvindingen op het gebied van wegen. Hoewel de bewoners van de Lage Landen al in de eerste eeuw voor Christus handelscontacten onderhielden met de Romeinen hadden zij nog geen direct contact gehad met dit volk. Omstreeks het jaar 19 voor Christus kwam hier verandering in. De oorspronkelijk Keltische handelsroute tussen Boulogne en Keulen werd door Romeinse soldaten heraangelegd en veranderde in een Romeinse hoofdweg. Deze 400 kilometer lange weg wordt tegenwoordig de Via Belgica genoemd.

Read More

Azareël

Het Utrechts Archief

Iedereen zoekt de vakantie dichtbij met een logement in eigen land. Goedkoop overnachten dicht bij huis kon vroeger ook al, in het Christelijk logement Azareël aan de Waterstraat 51 in Utrecht. Dit logement kent een bijzonder verhaal. Zo gingen enkele protestant-christelijke evangelisten in de Waterstraat 51 rond 1883 op een voormalige haringzolder bijeenkomsten houden. elke zondavond kwamen ze naar de zolder voor vergaderingen, zondagsschool, huisbezoek, etc. Men wilde op den duur een meer sociale richting geven aan hun werk en de Evangelisatie-Vereeniging ‘Azareël’ werd opgericht, een christelijke tehuis dat met de bestaande volksgaarkeuken aan Waterstraat 11 in de wijk fungeerde als een betrouwbaar volkslogement. Het huis aan de Waterstraat 51 werd gekocht. Het Christelijk Volkslogement ‘Azareël’ werd op 14-1-1898 door wijkpredikant Ds. Verhoef geopend.

Read More

Racen over het strand

stevin

De wiskundige Simon Stevin vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde. Beroemd werd zijn zeilwagen die hij in 1602 voor Maurits ontwierp.

Read More

Legotijdlijn

Lego
Fithboy | Flickr

Een student uit Liverpool, John Denno, wilde origineel zijn bij het maken van zijn schoolproject. “Ik besloot geen poster te maken, maar een tijdlijn. Op deze manier kon ik de jaartallen gemakkelijker onthouden,” stelt Denno.

Read More

Op verzoek van Hare Majesteit, Becker & Becker

Recensent: Wouter van Dijk

Op verzoek van Hare Majesteit. De oorlog van Wiardi Beckman, Frans Becker en Tamara Becker

Boom Uitgevers, Amsterdam 2020
ISBN: 978 90 2443 14 10

Paperback met flappen, geïllustreerd in zwart/wit, met kaart van Den Haag, notenapparaat en lijst van in het boek genoemde personen
304 pagina’s
€ 24,90

Read More