Tag Archives: 1700-1800

Het Stadsarchief Amsterdam organiseert momenteel de allereerste overzichtstentoonstelling van topografische kunst uit de periode 1700-1800: Kijk Amsterdam 1700-1800. De mooiste stadsgezichten. In de tentoonstelling waan je je als bezoeker in het oude Amsterdam. Je komt bekende plekken op de Dam en langs de grachten tegen, maar ook oude poortjes en straatjes die onherkenbaar zijn veranderd. Dat het Stadsarchief Amsterdam een grote collectie heeft om voor deze tentoonstelling uit te putten staat buiten kijf. Uit deze omvangrijke collectie van ruim 1700 topografische tekeningen uit de achttiende eeuw is door conservator Tekeningen en Prenten Bert Gerlach een selectie gemaakt van zo’n 230 tekeningen en prenten. Door de ruime keuze uit het eigen materiaal is nauwelijks gebruik gemaakt van bruiklenen. Een uitzondering vormt de Atlas van Amsterdam van het in het Rijksmuseum gevestigde KOG. Het materiaal uit deze atlas vormt een aanvulling op de collectie van het Stadsarchief. Daarnaast is bij het maken van de selectie besloten om de selectie geografisch te beperken tot de stad binnen haar zeventiende-eeuwse omwalling, met de Singel-gracht als grens. Uitzonderingen vormen uitstapjes naar de Amstel en de Boerenwetering.

...continue reading