Geldzaken in de Romeinse tijd

Het is mei en dat betekent dat de belastingaangifte voor velen weer achter de rug is. Hoewel de Romeinse maatschappij erg verschilt van de huidige zijn er ook veel overeenkomsten, onder andere op het gebied van belasting. Net als nu inden de Romeinen een belasting op grond zodra ze een gebied hadden veroverd. Deze grondbelasting, door de Romeinen Tributum soli genoemd, was een van de belangrijkste belastingen in die tijd. Met de opbrengsten ervan bouwden ze vele forten en wegen.

Ook als we kijken naar het betaalmiddel van de Romeinen blijken we veel op elkaar te lijken. Net als met de huidige Euro kenden de Romeinen vanaf de eerste keizer Augustus een uniform geldstelsel in het grootste deel van Europa. Of je nu in onze contreien gelegerd was of een grootgrondbezitter aan de Middellandse Zee, je betaalde met hetzelfde geld. Keizer Augustus liet daarom op diverse plekken in zijn rijk munten slaan.

In het maatschappelijke leven blijft ruilhandel nog een belangrijke rol spelen, maar met de invoering van een muntstelsel waarbij de al ingevoerde denarius van zilver ook goud- en kopergeld krijgt wordt het alledaags betalingsverkeer sterk versoepeld. De koperen munten worden hiervoor ingezet. De gouden aureus wordt vooral ingezet als spaargeld. Het gebruik van de Romeinse munt werd zoals gezegd gebruikelijk naast ruilhandel. Bijzonder is dat ook de inheemse bevolking met name door de intensieve geldpolitiek van keizer Tiberius geld gaat gebruiken. Zo zijn er ook in onze contreien verschillende muntvondsten gedaan. Op de website van het Thermen Museum kunnen kinderen hun eigen Romeinse munt ontwerpen. Laat je inspireren door deze en andere leuke thuisopdrachten.

Vera Weterings

Ontdek de Romeinse kapitalist in jezelf of laat je inspireren door het handboek voor de Romeinse kapitalist van Cato Goed boeren.

Gedurende de Romeinenweek 2020 (25 april t/m 3 mei 2020) deelt Hereditas Nexus elke dag een recensie en blog over de Romeinen. Houd de website in de gaten.