Tag Archives: geld

Het is mei en dat betekent dat de belastingaangifte voor velen weer achter de rug is. Hoewel de Romeinse maatschappij erg verschilt van de huidige zijn er ook veel overeenkomsten, onder andere op het gebied van belasting. Net als nu inden de Romeinen een belasting op grond zodra ze een gebied hadden veroverd. Deze grondbelasting, door de Romeinen Tributum soli genoemd, was een van de belangrijkste belastingen in die tijd. Met de opbrengsten ervan bouwden ze vele forten en wegen.

...continue reading