Gelijkheid

“Het bereiken van gelijkheid is een illusie. Het vinden van de waarheid ook.” Zo begint historica Els Kloek de inleiding van haar boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Kloek heeft met dit boek een monument gemaakt voor alle vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis die ooit beroemd of berucht waren, maar nu vaak bijna volledig vergeten zijn. Zelf noemt ze het ‘de achterkant’ van de geschiedenis.

In de geschiedschrijving is het vaak lastig de gereconstrueerde waarheid zo nauwkeurig mogelijk onder woorden te brengen. Zonder deze intentie van waarheidsvinding is geschiedschrijving namelijk geen wetenschap. Door de eeuwen heen zijn de principes van geschiedschrijving echter veranderd. Waar historici hun onderzoek voorheen beperkten tot de hoofdrolspelers van de geschiedenis – de grote denkers, vorsten, staatslieden en dergelijke – verandert deze kijk in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Ook de ‘onderdrukte’ of ‘vergeten’ groepen van de samenleving krijgen een plaats in de geschiedenis. Denk hierbij aan arbeiders, kinderen, het gezin, vakbonden, zwarten en natuurlijk ook de vrouwen.

1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis doet eer aan deze vaak vergeten vrouwen. In het boek worden vrouwen beschreven die actief zijn geweest in Nederland binnen de huidige landsgrenzen of in de overzeese gebieden. Het maakt niet uit of deze vrouwen van Nederlandse of buitenlandse komaf zijn, als ze maar een rol in de Nederlandse hebben gespeeld. Deze rol kan op vele gebieden, denk aan maatschappelijk, politiek, wetenschappelijk, economisch of bijvoorbeeld kerkelijk. Een aantal vrouwen die in het boek worden beschreven zijn schrijfster Belle van Zuijlen, woningopzichteres Louise Went, avonturierster Alexandrinne Tinne en kunstenares Charley Toorop.

Zoals gezegd is het bereiken van gelijkheid een illusie. Toch proberen de driehonderd deskundigen die aan dit boek hebben meegeholpen een bijdrage te leveren aan wat meer gelijkheid in het beeld van ons verleden. Met trots kan ik zeggen dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan dit mooie project en het vervolgproject 1001 vrouwen in de 20ste eeuw.

Vera Weterings