Tag Archives: Manifest

Wybrand Hendriks, De Ovale Zaal van Teylers Museum (ca. 1800-1820)

De oorsprong van het mecenaat is te vinden bij de Romeinen en dit fenomeen heeft door de eeuwen heen stand gehouden. Ook de Nederlandse geschiedenis kent cultuurmecenassen zoals Pieter Teyler van der Hulst, aan wie we het Teylers Museum te danken hebben, en Helene Kröller-Müller, bekend door het Kröller-Müller Museum. Toch is het mecenaat geen welbekend fenomeen. De afgelopen jaren van bezuinigingen en politieke veranderingen vragen om een terugkeer van de mecenas. Een versterking en herwaardering van de rol van de mecenas in Nederland is hiervoor van groot belang. Een dergelijke geefcultuur zoals die in Nederland zo wenselijk is, bestaat al jaren in andere landen.

...continue reading