Tag Archives: Misleiding en masterminds van meestervervalsers

kunstvervalsingRecensent: Vera Weterings

Kunstvervalsing: Misleiding en masterminds van meestervervalsers, Noah Charney

Uitgeverij Terra Lannoo | Houten 2015
ISBN: 978 90 8989 6483

Hardcover met kleurenillustraties, notenapparaat, beknopte biografie en register
296 pagina’s
€ 29,99

 

...continue reading