Van onschatbare waarde

Recensent Vera Weterings

Van onschatbare waarde. 200 jaar Naturalis, onder redactie van Eulàlia Gassó Miracle en Tiny Monquil-Broersen

Naturalis | WalburgPers, Zutphen 2020
ISBN 9789462496279

Hardcover, met illustraties in kleur en zwart-wit, verklarende woordenlijst, verder lezen, lijst van besproken objecten en tijdbalk
318 pagina’s
€ 29,95

Van onschatbare waarde

De geschiedenis van Naturalis beslaat twee eeuwen en dat heeft veelzijdige en complexe verzamelingen opgeleverd, variërend van meteorieten tot mineralen en gesteenten, van planten tot schimmels, en van insecten tot walvissen en dinosauriërs. Het hoofddoel van het aanleggen van deze verzamelingen is altijd wetenschappelijk onderzoek geweest. Dit verklaart dat de meeste objecten zo efficiënt en compact mogelijk worden bewaard. Sinds de opening als publieksmuseum in 1998 werd naast de wetenschappelijke functie ook de publieksfunctie belangrijker. Aangezien tentoonstellingen andere eisen stellen aan objecten dan de wetenschap is de manier waarop de collectie wordt uitgebreid de laatste jaren sterk veranderd. Wetenschappers zijn steeds meer gericht op het verzamelen van data, daardoor heeft Naturalis ingezet op grootscheepse digitalisering en daarmee de best gedigitaliseerde en meest toegankelijke collecties ter wereld opgebouwd.

Tegenwoordig heeft Naturalis een collectieplan met daarin nauwkeurig omschreven wat aan de collectie kan worden toegevoegd en waarom. Zo’n duidelijke visie was er echter niet altijd. Met name op het gebied van oude verzamelingen valt op dat dit samenstellingen zijn die grotendeels berusten op toeval en persoonlijke voorkeuren van directeuren, conservatoren en verzamelaars. In het collectieboek Van onschatbare waarde krijgt de lezer een kijkje in tweehonderd jaar verzamelbeleid aan de hand van tweehonderd diverse verhalen van de hand van 87 experts en liefhebbers van de natuurhistorie. Beheer en gebruik van de collecties staan centraal. Het perspectief van de bijdragen loopt uiteen van de wetenschappelijke benaderingen van het verzamelen tot het conserveren, bewaren, rubriceren en digitaliseren van topstukken en curiosa. Door de veelvoud aan objecten die in het boek aandacht krijgen, komen veel voorwerpen en verhalen aan bod die normaliter verborgen blijven voor de bezoekers van het museum. De verhalen zijn zeer toegankelijk geschreven en rijkelijk geïllustreerd door paginagrootte afbeeldingen van de besproken objecten. Kortom, dit boek zal menig natuurliefhebber aanspreken.

Vera Weterings