Forum Romanum

forum romanumRecensent: Vera Weterings

Met het oog op Rome. Het Forum Romanum, Alexander Smarius

Primavera pers, Leiden 2015
ISBN 978 90 5997 198 1

Paperback met flappen, met illustraties in kleur en plattegrond
32 pagina´s
€6.50

Het Forum Romanum

Tijdens een bezoek aan Rome mag een wandeling over het Forum Romanum niet ontbreken. Het Forum Romanum was immers het kloppende hart van het Romeinse Rijk en de plaats waar van oudsher de beslissingen over oorlog en vrede werden genomen. Het kleine gidsje van Alexander Smarius, docent klassieke talen aan het Amsterdamse Vossiusgymnasium, is ideaal voor de toerist die het Forum voor het eerst bezoekt.

Zo zet Smarius vier routes uit over het Forum Romanum en geeft hij daarbij beknopte informatie op basis van de meest recente inzichten. Hij gaat in op de oorspronkelijke functie van de gebouwen, de opdrachtgevers en de opschriften en voorstellingen die op de gebouwen prijkten. Die informatie wordt begeleid met mooie illustraties, zoals foto’s, reconstructies en prenten. Bijzonder origineel en ook zeer behulpzaam voor de lezer die ook daadwerkelijk het Forum bezoekt met het gidsje zijn de kijkvragen die Smarius toevoegt. Deze vragen helpen de lezer gerichter te kijken en de monumenten van het Forum beter in zich op te nemen. Daarbij zijn de antwoorden in de achterflap van het boekje te vinden. De vragen staan tussen de teksten en voor degenen die deze methoden te schools vinden zijn ze ook eenvoudig over te slaan.

Ook is achterin het boekje een beknopte begrippenlijst te vinden waarin kort een aantal architecturale en technische begrippen wordt uitgelegd. Dit is een aangename aanvulling voor de lezer die nog niet zo thuis is in begrippen zoals spolia, porticus en apsis. Ook zijn er heldere tekeningen te vinden die in één oogopslag duidelijk maken welke kenmerken bij welke zuilenorde horen en waar specifieke architecturale onderdelen zich op het gebouw bevinden, zoals bijvoorbeeld het fries, de architraaf en het kapiteel.

De plattegrond aan de binnenflap van het boekje maakt het zeer bruikbaar voor de toerist die de gids ter plekke wil gebruiken. Het is een overzichtelijke plattegrond van de verschillende gebouwen op het Forum Romanum. Hoewel de gebouwen schematisch redelijk herkenbaar zijn, kan het voor de bezoeker lastig zijn zich op de plattegrond te oriënteren omdat ingangen niet zijn aangegeven.

Doordat op het Forum Romanum zelf weinig achtergrondinformatie te vinden is van de verschillende gebouwen en al helemaal geen Nederlandstalige, is dit gidsje uitermate geschikt om in je achterzak te stoppen. Door het handzame formaat neem je het gemakkelijk mee. Hoewel het geen zeer uitgebreide informatie over de gebouwen verschaft is het ook zeker niet te oppervlakkig. Het is de perfecte begeleiding die een toerist zich tijdens zijn eerste bezoek op het Forum Romanum kan wensen.

Vera Weterings