Hockney-Van Gogh

Recensent: Vera Weterings

Hockney-Van Gogh. The Joy of Nature, Hans den Hartog Jager

Van Gogh Museum, Amsterdam 2019
ISBN 9789490880200

Paperback, met illustraties in kleur, catalogus, bibliografie en illustratieverantwoording.176 pagina´s
€ 29,95

Hockney-Van Gogh

Kunstenaar David Hockney heeft zijn fascinatie voor Vincent van Gogh nooit onder stoelen of banken geschoven. De kunstenaar gebruikte het werk van Van Gogh met volle overtuiging als inspiratiebron. Hockney:

“Zijn schilderijen zijn vol beweging. Alle penseelstreken zijn zichtbaar, je ziet precies hoe ze op het doek zijn aangebracht. Als je één grassprietje tekent zie je er steeds meer. Dan zie je de andere grassprietjes; je blijft er alsmaar meer zien. Dat fascineert mij, end at fascineerde Van Gogh ook. Hij had een glasheldere blik.”

In de tentoonstelling en gelijknamige publicatie Hockney-Van Gogh. The Joy of Nature zijn de kunstwerken van Van Gogh naast die van Hockney geplaatst. De fascinatie van beide kunstenaars voor de natuur, hun gebruik van felle, contrastrijke kleuren en het experimenteren met perspectief wordt hiermee op een heldere wijze benadrukt. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de inzet van technische aspecten als het gebruik van perspectief en kleur, waarmee beide kunstenaars een eigen visie creëren op de wereld om hen heen. De tentoonstelling past perfect in een serie waarbij moderne en hedendaagse kunst zich lieten inspireren door het werk van Van Gogh.

In zowel het boek als in de tentoonstelling staan de prachtige monumentale Yorkshire-landschappen van Hockney centraal. Deze reeks indrukwekkende landschappen die David Hockney in Yorkshire schilderde zijn intense waarnemingen van de seizoenen, en tonen de manier waarop licht, ruimte en natuur voortdurend in beweging zijn. Hockney maakte deze landschappen vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw en laat Hockney’s liefde voor de natuur terugkomen in kleurrijke landschappen. Daarbij vertonen de werken op treffende wijze overeenkomsten met Van Gogh’s De oogst en Veld met irissen bij Arles.

In Hockney-Van Gogh is echter niet alleen aandacht voor de schilderijen, ook schetsboeken die de tekenhand van de kunstenaar laten zien komen aan bod. Ook is in de publicatie een interessant interview opgenomen tussen kunstcriticus Hans den Hartog Jager met David Hockney waarbij de twee heren met elkaar in gesprek gaan over wat Hockney inspireert in Van Goghs werk. Ook reflecteert Den Hartog Jager met Hockney op de passie die hij met Van Gogh deelt voor kijken naar de wereld.

Al met al is de rijk geïllustreerde tentoonstellingspublicatie een bijzonder interessant werk vol goed gekozen citaten en interessante essays over de overeenkomsten tussen Van Gogh en Hockney. Het is een fraai boek dat zeker niet mag ontbreken in de kast van een kunstliefhebber en het is tevens een verrijking van de tentoonstelling in woord en beeld.

Vera Weterings

De tentoonstelling Hockney-Van Gogh. The Joy of Nature was te zien van 1 maart tot en met 26 mei 2019 in het Van Gogh Museum Amsterdam.