Hoe word ik een Romein?

Recensent: Vera Weterings

Hoe word ik een Romein? van Marcus Sidonius Falx en Jerry Toner

(vertaald door Patrick De Rynck, oorspronkelijke titel Release Your Inner Roman)

Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2018
ISBN 978 90 253 0679 3

Paperback, verder lezen en register van namen en plaatsen
240 pagina’s
€ 21,99

Hoe word ik een Romein?

“Academici zullen wel blijven twisten over de vraag hoe representatief zijn ideeën zijn voor alle Romeinen, maar het staat buiten kijf dat Falx’ inzichten ons een blik gunnen in de eigenschappen waarover vele vooraanstaande Romeinen van oordeel waren dat ze Rome groot hebben gemaakt.” (p. 9)

Zo schrijft classicus Jerry Toner in zijn noot voor de commentator. Toner is fellow en director of studies aan Churchill College Cambridge. Hij richt zich met name op Romeinse sociale en culturele geschiedenis en hanteert hierbij vooral de bottom-up methode. Eerder verscheen van zijn hand onder andere Roman Disasters (Polity Press, 2013) en Popular Culture in Ancient Rome (Polity Press, 2009). De gids Hoe word ik een Romein roept net als de vorige uitgave van Toner en zijn Romeinse alter ego verdeelde reacties op in de academische wereld. Na het succes van zijn Handboek slavenmanagement kiest Toner in dit boek opnieuw voor zijn originele perspectief, het perspectief van de fictieve Romein Marcus Sidonius Falx die je als lezer meeneemt in de wereld van de Romeinen en met een knipoog naar hedendaagse zelfhulpboeken tips geeft hoe jij je het beste als Romein kunt gedragen om goed ingeburgerd te raken.

Het resultaat is een toegankelijk geschreven boek dat vol humor geschreven is, maar toch met een kern van historische waarheid. Daarnaast laat het boek zien dat de Romeinen zich met hun merkwaardige gedragingen, toch ook opmerkelijke overeenkomsten vertonen met mensen vandaag de dag. Om recht te doen aan de historische bronnen voegt Toner aan het einde van elk hoofdstuk een passage toe waarin hij de woorden van de fictieve Falx in hun context plaatst en inzicht geeft in de gebruikte bronnen die aan de basis van Falx’ woorden liggen. Zo schetst hij in dit boek niet alleen op komische wijze een beeld van de Romeinen, maar doet hij dit ook op een historisch verantwoorde wijze. Daarbij past deze invalshoek ook goed bij de Romeinen. Zelfhulp is immers geen uitvinding van de moderne tijd, maar vindt zijn oorsprong in de Romeinse tijd. Zo kan kunnen de teksten van klassieke filosofen worden bestempeld als een vorm van zelfhulp avant la lettre. Deze schrijvers reflecteren op het leven en trachten manieren te vinden om beter om te gaan met onvermijdelijke ongeluk dat een ieder in zijn leven zal meemaken. Als rode draad door het boek loopt het belang van roem en eer voor een ware Romein.

Al met al biedt het Hoe word ik een Romein een bijzonder inkijkje in het leven van de Romeinen. Hoe kozen Romeinen hun partners? Hoe zorgden zij voor elkaar? Wat was hun omgang met bijgeloof? Kortom hoe leefde een echte Romein? De vorm van een gids is bijzonder origineel gekozen en leent zich uitstekend voor het behandelen van de verschillende aspecten van de Romeinse samenleving. Dat maakt dit boek anders dan menig relaas over de antieke oudheid. Het is een frisse introductie die met een dosis humor het leven van de Romeinen beschrijft aan de hand van historisch verantwoorde bronnen.

Vera Weterings

Kun je geen genoeg krijgen van de Romeinen? Lees meer over de Romeinen in onze eigen contreien in de blog De Romeinen in de Lage Landen.

Gedurende de Romeinenweek 2020 (25 april t/m 3 mei 2020) deelt Hereditas Nexus elke dag een recensie en blog over de Romeinen.  Houd de website in de gaten.