Tag Archives: Frederiksoord

Plan van de Kolonie Frederiksoord, 1818

De kolonie Frederiksoord was een van de zogenaamde Koloniën van Weldadigheid. Deze woongemeenschappen werden in de negentiende eeuw opgericht om armen en landlopers ‘op te voeden’ tot zelfvoorzienende eerbare burgers. Na de beëindiging van de Napoleontische oorlogen in 1815 was er veel gebrek in Nederland. Er leefden grote groepen armen in de steden en op het platteland. Landloperij kwam voor en er waren veel wezen die opgevangen moesten worden.

...continue reading