Tag Archives: vier eeuwen tafelcultuur

1 Comment

cover_voorkant_lrRecensent: Vera Weterings

Nederland dineert – vier eeuwen tafelcultuur, Barend van Bethem e.a.

Waanders Uitgevers, Zwolle 2015
ISBN 978 94 6262 057 5

Harde kaft, met illustraties in kleur en zwart-wit, notenapparaat, literatuurlijst, fotoverantwoording en register.
386 pagina’s
€ 34.50

 

...continue reading