Bibliothecaresse

Mathilda Wierdsma | Het Utrechts Archief

Utrecht had de primeur van de allereerste Openbare Leeszaal van Nederland. Deze was gevestigd in de Voetiusstraat, tussen de Dom en de Pieterskerk. Het gebouw opende op 23 februari 1912 zijn deuren ‘opdat een ieder vrij zoude kunnen binnenkomen en vinden de kennis en de wijsheid, die hij zoekt en behoeft’. Het idee om de ambachts- en werkman gelegenheid te bieden ‘zich van alles op de hoogte te houden, de avond nuttig en aangenaam door te brengen, wat ten prachtigste zou kunnen afhouden van het bezoek aan kroegen’ was zo’n twintig jaar eerder al geopperd.

Mej. Wierdsma had ervaring met het bibliotheekvak in Engeland en Amerika opgedaan. Mathilda Wierdsma was in 1877 te Amsterdam geboren en streek op 5 maart 1909 neer in de Wittevrouwenstraat op 7bis. Haar verbleef was van korte duur, op 8 juli 1909 verkaste zij naar de Maliestraat. In de bevolkingsregisters - bewaard in Het Utrechts Archief - is zij te vinden op de Wittevrouwenstraat 7bis.

Vera Weterings