Het SIDBRINT-initiatief

Homepage SIDBRINT-website

Alweer enige weken geleden vond in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis een presentatie plaats van over het Spaans-Catalaanse initiatief SIDBRINT. Memòria històrica brigades internacionals. Dit is een website, opgezet door de bibliothecarissen van de Universiteit van Barcelona als gevolg van een onderzoeksproject in de jaren 2011-2013. Twee bibliothecarissen van de universiteitsbibliotheek in Barcelona vertelden over het doel en de werking van de website.

In feite is de website een digitaal informatieknooppunt waarbij het de bedoeling is dat in het ideale geval alle informatie over de Internationale Brigades uit de Spaanse Burgeroorlog erop te vinden is. Dat dit nogal een ambitieus doel is, beseffen de initiatiefnemers zich terdege. Men richt zich er dan ook in eerste instantie op om van SIDBRINT een plaats te maken van waaruit je als geïnteresseerde informatie kunt vinden. Doorverwijzingen spelen dus een grote rol op de website, bijvoorbeeld naar de gedigitaliseerde Sovjet-archieven.

Detail zoekmachine SIDBRINT

Naast de rol als informatieknooppunt bevat de website ook een eigen database, waarop men een uitputtend overzicht probeert te creëren van bronmateriaal over internationale deelnemers aan de strijd in Spanje. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld brochures en boeken die in verschillende landen over dit onderwerp zijn verschenen. Deze bronnen zijn voornamelijk ontsloten door bibliografische referenties, al zijn er ook digitale documenten op de site aanwezig. Men werkt bij het beschrijven van personen per bron, waarbij alle personen uit de bron beschreven worden. Naar geloofwaardigheid van de bron wordt niet gekeken, dat is vervolgens aan de onderzoeker. Doel van SIDBRINT is volledigheid van bronnen over het onderwerp.

Het idee voor SIDBRINT werd geboren uit de gedachte dat de rol van álle internationale Spanjestrijders herdacht moest worden, dat wil zeggen; allen die aan Republikeinse zijde vochten. Vaak ligt in literatuur en publiciteit de nadruk op enkele zeer bekende personen, terwijl het aandeel van het gros van de mannen en vrouwen die naar Spanje trokken nauwelijks bekendheid geniet. Om dit recht te zetten willen de mensen achter SIDBRINT een beschrijving van iedere vrijwilliger die naar Spanje vertrok om de Republiek te helpen op de website plaatsen. Dit moet mogelijk worden door de integrale bronbenadering die via de website mogelijk moet worden. Met behulp van GIS moet het dan mogelijk worden ook de reis te volgen die de internationale vrijwilligers hebben afgelegd op hun weg naar Spanje.

Inmiddels staan er al vele personalia online, waarbij naast een opgave van relevante gegevens over de tijd in Spanje van de betreffende persoon, ook mogelijk interessante bronnen ter suggestie worden aangeboden. De samenwerking met andere, internationale, initiatieven wordt actief gezocht. Een voorbeeld hiervan is het doorverwijzen naar de website over de Nederlandse Spanjestrijders waar het hen betreft. Hierop staan uitvoeriger biografieën dan op SIDBRINT zelf, dat zich beperkt tot hoofdlijnen. Overigens is SIDBRINT nu nog hoofdzakelijk Catalaans- en Spaanstalig, het doel van de mensen achter het platform is om het ook zoveel mogelijk in het Engels aan te bieden.

Wouter van Dijk