Historiezucht, Marita Mathijsen

HistoriezuchtRecensent: Vera Weterings

Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw, Marita Mathijsen

Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2013
ISBN: 978 94 600 41440

Paperback, zwart-wit- en kleurenillustraties, bibliografie, illustratieverantwoording en persoonsregister
512 pagina’s
€ 32,50

Read More

Britain, Ireland and the Crusades, Kathryn Hurlock

crusadesReviewer: Wouter van Dijk

Britain, Ireland and the Crusades, c.1000-1300,

Kathryn HurlockPalgrave Macmillan, Basingstoke 2013
ISBN: 978 0 230 29864 4

Paperback, with list of abbreviations, chronology, maps, notes and selected bibliography
221 pages
€26,99 / £20,99

Read More

Op de kaart, Simon Garfield

opdekrtRecensent: Vera Weterings

Op de kaart: hoe de wereld in kaart werd gebracht, Simon Garfield

Vertaald door Tracey Drost-Plegt en Bert Meelker, oorspronkelijke titel On the Map: Why the World Looks the Way It Does)

Uitgeverij Podium, Amsterdam
ISBN: 978 90 5759 571 4

Paperback, zwart-wit illustraties, bibliografie en register
496 pagina’s
€ 25,-

Read More

Warfare in Northern Europe before the Romans, Julie Wileman

warfare in northern europeReviewer: Wouter van Dijk

Warfare in Northern Europe before the Romans. Evidence from Archaeology, Julie Wileman

Pen & Sword Archaeology (imprint of Pen & Sword Books), Barnsley 2014
ISBN: 978 1 78159 325 7

Hardcover, with figures and images, list for further reading and index
190 pages
€26,99 / £19,99 Read More

Sterke verhalen, Jeroen Salman

omslag-Sterke-verhalenRecensent: Vera Weterings

Sterke verhalen. Vijf eeuwen vertelcultuur, Jeroen Salman

Uitgeverij Vantilt, Amsterdam 2014
ISBN: 978 94 600 41686

Paperback met flappen, zwart-wit- en kleurenillustraties, literatuurlijst, illustratieverantwoording, bronnenverantwoording
160 pagina’s
€ 19,95

Read More