Category Archives: Blog

De Romantiek in het Noorden

Detail van Landschap in de storm van Gerard van Nijmegen, 1804

De tentoonstelling De Romantiek in het noorden. Van Friedrich tot Turner opende afgelopen zaterdag in het Groninger Museum. Het museum heeft zichzelf werkelijk overtroffen met deze geweldige tentoonstelling die de nadruk legt op de Romantische schilderkunst van de hand van kunstenaars uit Scandinavië, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.

Read More

Sinterklaas

Aankomst van Sint Nicolaas, Barend Cornelius Albek, 1840 – 1851. Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.

Vandaag is het 5 december, pakjesavond, het feest van Sinterklaas. Zoals elk jaar is er weer commotie over de Zwarte Pieten bij Sinterklaas. Dit jaar is het debat heviger opgelaaid dan anders, een goed moment om ons eens te verdiepen in de geschiedenis van Sinterklaas.

Read More

Thanksgiving Day

The First Thanksgiving at Plymouth, Jennie A. Brownscombe (1914). Collectie: Stedelijk Museum De Lakenhal

Dankzeggingsdag werd vorige week donderdag, 23 november, gevierd. Het feest is beter bekend onder de noemer Thanksgiving Day. Dit is een Amerikaanse feestdag die vooral bekend is om het eten van kalkoen. Thanksgiving wordt dan ook soms aangehaald als Turkey Day. Thanksgiving Day vindt zijn oorsprong in een feest dat door de Pilgrim Fathers in 1621 werd gevierd toen zij in Plymouth in Massachusetts een nederzetting hadden gesticht.

Read More

Open Kerkendag

Oudenbosch HH Agatha en Barbara, onderdeel van Het grootste museum van Nederland, foto: Arjan Bronkhorst

Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant. Vanuit elke positie in stad, dorp of buitengebied rijzen ze op en vertellen ze het woordeloze verhaal van hun geschiedenis, van de historie van de gemeenschap die ze ooit heeft gerealiseerd. Deze gebouwen zijn de krachtigste materiële uitingen van de Brabantse identiteit. In vervlogen tijden zijn ze met bloed, zweet en tranen gebouwd voor de eredienst, maar door de ontkerkelijking verliezen veel kerken hun religieuze betekenis.

Read More

Digitalisering in Europa

De vraag naar online beschikbare erfgoedcollecties wordt steeds groter. Het is dan ook noodzakelijk om het online ontsluiten samen te laten gaan met het online brengen van metacollecties. Digitalisering kan dienen als middel voor de ontsluiting en ruime toegang tot het delen van erfgoedcollecties. Veel erfgoedinstellingen hebben ook al digitale collecties. Zo blijkt uit het Survey Report on Access tot Digital Resources of European Heritage, opgesteld door Gerhard Jan Nauta en Wietske van den Heuvel van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) namens Europeana. Hierin zijn de resultaten te vinden van de vierde ENUMERATE Core Survey die afgelopen voorjaar en zomer plaatsvond. Core Survey 4 is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door het ENUMERATE Team, als onderdeel van het grotere Europeana DSI 2 project. Bijna 1000 organisaties uit 28 verschillende Europese landen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Read More