‘Photo Ark’ in Museon

In het Museon in Den Haag is de tentoonstelling ‘The National Geographic Photo Ark’ te zien. In deze tentoonstelling staat het werk van fotograaf Joel Sartore (1962) centraal. Het werk van Sartore is onder andere gepubliceerd in National Geographic Magazine. Behalve dat Sartore een bekroonde fotograaf is, staat hij ook bekend als natuurbeschermer. Hij legt dieren vast als ambassadeurs voor het behoud van biodiversiteit. Sartore heeft als doel alle ruim 12.000 soorten, die tegenwoordig vooral nog in dierentuinen en aquaria leven, te fotograferen. Na ruim twaalf jaar heeft hij al meer dan 7.000 portretten gemaakt. In de tentoonstelling in het Museon worden ruim zestig van zijn foto’s belicht.

Grijpstaartstekelvarken. Foto © Joel Sartore

Aan de hand van deze foto’s krijgen bezoekers de unieke gelegenheid om oog in oog te staan met deze bedreigde dieren. Bij elk portret in de tentoonstelling wordt de status van de soort vermeld zoals deze is vastgesteld door de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ’s werelds oudste en grootste internationale milieuorganisatie. Met duurzaamheid als uitgangspunt, onderzoekt de IUCN per soort het risico op uitsterven. Hoewel het dreigingsniveau per diersoort verschilt, hebben ze stuk voor stuk een belangrijk verhaal te vertellen.

Koala´s. Foto © Joel Sartore

Op de Rode Lijst van Bedreigde Soorten staan zo’n 22.000 diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, variërend van kikkers en vlinders tot berggorilla’s en olifanten. De gevolgen van het verdwijnen van een soort kunnen enorm zijn. Het kan een domino-effect op een specifiek ecosysteem hebben en zelfs wereldwijd doorwerken. Op dit moment ziet het er naar uit dat de helft van alle diersoorten op aarde in 2100 mogelijk is uitgestorven. Een aantal diersoorten in de tentoonstelling is mogelijk al uitgestorven of zal binnenkort uitsterven. De Photo Ark is aldus Sartore geboren uit wanhoop:

“om de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit tot stilstand te brengen of op zijn minst te vertragen.”

Mandril. Foto © Joel Sartore

Het doel van de tentoonstelling is dan ook simpel: laten zien wat er op het spel staat en ervoor zorgen dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen.

Vera Weterings

De tentoonstelling National Geographic: Photo Ark is nog tot en met 10 juni 2018 in het Museon in Den Haag te bezoeken.