Tag Archives: Merck

Waarom heeft de gaper zijn mond open? Was hij moe en moest hij gapen? Nee! De gaper heeft een open mond om een medicijn in te nemen. Het feit dat veel gapers ook een grimas hebben is te verklaren doordat het medicijn vies smaakt. De gaper deed vroeger dienst als uithangbord voor apothekers. Vroeger zag je ze dan ook als uithangteken aan de gevels van apotheken en drogisterijen. Veel gapers zijn in uniform gekleed. Deze tendens heeft waarschijnlijk verband met de bestuurlijke ontwikkelingen in de negentiende eeuw. Tot het einde van de achttiende eeuw werd de regelgeving met betrekking tot de verkoop van geneesmiddelen vooral op stedelijk niveau uitgevaardigd. In 1805 verschijnt het eerste landelijke voorschriftenboek voor apothekers. De gapers in uniform representeren hoogstwaarschijnlijk de controle op de verkoop van geneesmiddelen in deze periode. Naast gapers in uniform zie je ook veel gapers in oosterse kledij, dat is een verwijzing naar de herkomst van de grondstoffen voor geneesmiddelen van buiten Europa.

...continue reading