Tag Archives: Münster Domschat

Evangelistarium (Ansfriduscodex), St. Gallen en Neder-Rijn, tweede helft 10de eeuw (boekblok), 1200 – 1400 (boekband), Museum Catharijneconvent, Utrecht

In Museum Catharijneconvent in Utrecht is momenteel een tentoonstelling te zien rondom de Münster Domschat, het is echter niet alleen een tentoonstelling over de rijkdom uit de Paulusdom Münster, maar vooral over de context eromheen in vergelijking met de Utrechtse tegenhanger. Uit oude archieven weten we immers dat de Utrechtse Domkerk in de middeleeuwen een vergelijkbare verzameling bezat. Net als de schat van Münster bestond de kern van de Utrechtse Domschat uit zeer kostbare relieken van belangrijke heiligen, gevat in zilver, goud en edelstenen. Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw werden deze heilige schatten vernield, vertrapt of versmolten. Slechts een zweem van de Utrechtse pracht en praal is bewaard gebleven.

...continue reading