Tag Archives: Museum De Fundatie

Recensent: Wouter van Dijk

Relics of the Cold War. Iconen van de Koude Oorlog, Martin Roemers

Waanders Uitgevers i.s.m. Museum De Fundatie
ISBN: 9789462623057

Paperback met flappen
152 pagina’s
€ 29,95

...continue reading

Partito Della Rifondazione Comunista, Circolo Sette Martiri in het district Castello in Venetië, Jan Banning (2014)

In 1848 waarde er een spook door Europa; het spook van het communisme, althans volgens Karl Marx en Friedrich Engels, de geestelijk vaders van Communistisch Manifest. Het communistische spook werd niet voorgesteld als iets angstaanjagends of juist vertrouwwekkends, maar eerder als een onontkoombaar objectief natuurverschijnsel. Natuurlijk geheel in lijn met het dialectisch materialisme dat de mannen met baarden propageerden.

...continue reading

'Oh Caspar David.. (Uitgekoolde dagbouw)', Wolfgang Mattheuer (1975)

De Duitse schilder Wolfgang Mattheuer (1927-2004) geldt samen met Werner Tübke en Bernhard Heisig als grondlegger van de Leipziger Schule. Deze pioniers pasten het sociaal-realisme van de DDR-kunst op een eigen manier aan door het toevoegen van metaforen en dubbelzinnige symboliek in hun schilderijen. In de jaren van de communistische dictatuur gold Mattheuer lange tijd als kritische, onafhankelijke geest, die het desondanks voor elkaar kreeg het heersende regime niet tegen hem in het harnas te jagen. Na de val van de Muur kantelde dat beeld al snel, en werd Mattheuer ervan beschuldigd dat hij teveel tegen de SED-top van de eenpartijstaat aangeschurkt had.

...continue reading

'Bewaker', Markus Matthias Krüger (2011)

In de dependance van Museum de Fundatie is momenteel een bijzondere tentoonstelling te zien van schilderijen van de Duitse schilder Markus Matthias Krüger: Hortus. Krüger schildert landschappen in een realistische stijl, maar hoewel op de schilderijen geen spoor van leven te zien is, hangt er toch over veel van de werken een zweem van dreiging, van naderend onheil. De doeken doen magisch realistisch aan.

...continue reading

Recensent: Vera Weterings

Werner Tübke – Meesterschilder tussen Oost en West, Eduard Beauchamp, Ralph Keuning en Annika Michalski

Uitgeverij Waanders i.s.m. Museum de Fundatie, Zwolle 2017
ISBN 9789462621046

Paperback, met illustraties in kleur en zwart-wit, biografie.
128 pagina’s
€ 22,50
...continue reading