Category Archives: Blog

Azareël

Het Utrechts Archief

Iedereen zoekt de vakantie dichtbij met een logement in eigen land. Goedkoop overnachten dicht bij huis kon vroeger ook al, in het Christelijk logement Azareël aan de Waterstraat 51 in Utrecht. Dit logement kent een bijzonder verhaal. Zo gingen enkele protestant-christelijke evangelisten in de Waterstraat 51 rond 1883 op een voormalige haringzolder bijeenkomsten houden. elke zondavond kwamen ze naar de zolder voor vergaderingen, zondagsschool, huisbezoek, etc. Men wilde op den duur een meer sociale richting geven aan hun werk en de Evangelisatie-Vereeniging ‘Azareël’ werd opgericht, een christelijke tehuis dat met de bestaande volksgaarkeuken aan Waterstraat 11 in de wijk fungeerde als een betrouwbaar volkslogement. Het huis aan de Waterstraat 51 werd gekocht. Het Christelijk Volkslogement ‘Azareël’ werd op 14-1-1898 door wijkpredikant Ds. Verhoef geopend.

Read More

Racen over het strand

stevin

De wiskundige Simon Stevin vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag. Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde. Beroemd werd zijn zeilwagen die hij in 1602 voor Maurits ontwierp.

Read More

Legotijdlijn

Lego
Fithboy | Flickr

Een student uit Liverpool, John Denno, wilde origineel zijn bij het maken van zijn schoolproject. “Ik besloot geen poster te maken, maar een tijdlijn. Op deze manier kon ik de jaartallen gemakkelijker onthouden,” stelt Denno.

Read More

Rietveld en Utrecht

Geboorteakte Gerrit Rietveld. Collectie Het Utrechts Archief

Morgen wordt de geboortedag van Gerrit Rietveld herdacht en overmorgen zijn sterfdag. Gerrit Rietveld werd p 24 juni 1888 geboren in Wittevrouwen aan de Ooftstraat 14 in Utrecht. Toen hij trouwde met Vrouwgjen Hadders bleef hij in Utrecht wonen, sinds medio oktober 1911 betrok het echtpaar een bovenwoning op de Oudegracht 61.

Read More

Waterloo

Overmorgen is het 205 jaar geleden dat de Slag van Waterloo plaatsvond. In 1815 stonden in het Belgische Waterloo de troepen van Napoleon Bonaparte, zelfverklaard keizer van Frankrijk, tegenover een coalitie van landen onder leiding van de hertog van Wellington. De strijd was doorslaggevend in het terugdringen van de territoriale ambities van het Napoleontische regime.

Read More