Blog

Waarom zijn we vrij met Pinksteren? Wat wordt er dan gevierd? Met Pinksteren of Sinksen wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen (de vijftigste dag ván Pasen). Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke Kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien.

...continue reading

Waar vindt de grappendag 1 april zijn oorsprong in? Het verhaal gaat dat deze geschiedenis teruggaat tot 1852 toen Paus Gregorius XIII de Gregoriaanse kalender werd ingevoerd. Voor die periode werd het nieuwjaar gevierd van 25 maart tot 1 april, met de overgang naar het nieuwe kalendersysteem werd deze viering verplaatst naar 1 januari. Toch waren er nog steeds velen die het nieuwe kalendersysteem weigerden te ervaren, deze personen kregen dan uitnodigingen voor niet gehouden feestjes. In Frankrijk werd deze dag ‘poisson d’avril’ genoemd, in Engeland ‘April Fool’s Day’, in Duitsland ‘Narrentag’ en in Rusland ‘Dyen’ Doeraka’ (letterlijk: dag van de dommerik).

...continue reading

Pier Pander Museum

De Friese beeldhouwer Pier Pander (1864-1919) geldt als Nederlands meest gewaardeerde beeldhouwer van zijn tijd. Na zijn opleiding tot beeldhouwer in Amsterdam ging Pander in 1883 naar de École des Beaux-Arts in Parijs. De stad overtrof al zijn verwachtingen. “Waar ik me hier wend, vind ik iets streelends voor het oog, veredelend voor den geest, elk uur van de dag kan ik me baden in de kunst en mij alzoo bekwamen in mijn vak,” zo schreef de Friese beeldhouwer Pier Pander (1864-1919) over zijn indruk van de stad Parijs.

...continue reading

Mathilda Wierdsma | Het Utrechts Archief

Utrecht had de primeur van de allereerste Openbare Leeszaal van Nederland. Deze was gevestigd in de Voetiusstraat, tussen de Dom en de Pieterskerk. Het gebouw opende op 23 februari 1912 zijn deuren ‘opdat een ieder vrij zoude kunnen binnenkomen en vinden de kennis en de wijsheid, die hij zoekt en behoeft’. Het idee om de ambachts- en werkman gelegenheid te bieden ‘zich van alles op de hoogte te houden, de avond nuttig en aangenaam door te brengen, wat ten prachtigste zou kunnen afhouden van het bezoek aan kroegen’ was zo’n twintig jaar eerder al geopperd.

Mej. Wierdsma had ervaring met het bibliotheekvak in Engeland en Amerika opgedaan. Mathilda Wierdsma was in 1877 te Amsterdam geboren en streek op 5 maart 1909 neer in de Wittevrouwenstraat op 7bis. Haar verbleef was van korte duur, op 8 juli 1909 verkaste zij naar de Maliestraat. In de bevolkingsregisters - bewaard in Het Utrechts Archief - is zij te vinden op de Wittevrouwenstraat 7bis.

Vera Weterings