De Tweede Wereldoorlog in het archief

F03
Krantafdruk met illustratie "Oorlog of Vrede".  (RHC Vecht en Venen, GAW201 Collectie Thom Posthuma Sr., circa 1910 - 1941)

Nog altijd duiken bijzondere foto’s, films, objecten, brieven dagboeken en andere documenten op uit de Tweede Wereldoorlog. Soms bij een verhuizing, soms bij de sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Lang niet altijd wordt eraan gedacht dat deze stukken voor een archief heel waardevol kunnen zijn.

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen doet daarom een oproep aan het publiek om archiefmateriaal met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in te leveren bij het archief, zodat dit voor toekomstige generaties behouden blijft. Deze archiefdienst werkt voor de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp. Heeft u thuis originele foto's, film, kranten, brieven, dagboeken en andere documenten uit de periode 1940-1945 uit deze regio? En wilt u deze delen in het kader van 75 jaar vrijheid, dan kunt u ze de komende periode aanleveren bij het RHC Vecht en Venen in Breukelen.

In het kader van de landelijk herdenking en viering van 75 jaar vrijheid, organiseert het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen verschillende tentoonstellingen, onder andere in het gebouw van het RHCVV in Breukelen, in het Poldermuseum in Waverveen, in Museum Weesp en samen met het Online Museum De Bilt. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met verschillende partners, waaronder de musea, Oranjeverenigingen en historische kringen.

In de tentoonstellingen worden de oorlog en de bevrijding belicht zoals die in de streek tussen Amsterdam en Utrecht zijn beleefd. De verhalen die samenhangen met deze objecten en documenten worden vastgelegd en verspreid om te zorgen dat jongere generaties zich een beeld kunnen vormen van deze oorlogsjaren. Particuliere archiefstukken kunnen het ontbrekende onderdeel zijn van dit verhaal.

Waar wordt naar gezocht?
Het gaat vooral om (originele) foto’s, brieven, dagboeken, tekeningen, affiches, documenten en meer die iets vertellen over de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Stukken kunnen betrekking hebben op meer specifieke onderwerpen die aan de oorlogssituatie raken, maar ook op het dagelijkse leven. Zo kan een zo compleet mogelijk beeld gegeven worden van alle aspecten van de periode 1940-1945.