Familiehistorisch evenement in culturele hoofdstad

De Friese hoofdstad Leeuwarden kent een lange en rijke geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. De nederzetting, destijds nog gelegen aan zee, groeide en kreeg in 1435 stadsrechten. Tussen 1584 en 1747 was Leeuwarden de residentie van de Friese stadhouders, afkomstig uit het geslacht Nassau. Koning Willem Alexander is een rechtstreekse nazaat van deze familie. De Prinsentuin, Het Stadhouderlijk Hof, De Grote of Jacobijner kerk met de grafkelder van de Friese Nassaus en het Princessehof, nu een Keramiekmuseum, herinneren nog aan deze tijd. Daarnaast is Leeuwarden de geboorteplaats van onder anderen Mata Hari, Pieter Jelles Troelstra, Maurits Cornelis Escher en Saskia van Uylenburgh, echtgenote van Rembrandt.

Culturele hoofdstad

In 2018 is Leeuwarden-Fryslân samen met de Maltese hoofdstad Valetta uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad 2018 en probeert binnen dit internationale culturele project de diverse culturen van Europa voor het voetlicht te brengen. Gedurende het hele jaar vinden er in de hele provincie honderden voorstellingen, tentoonstellingen, muziekoptredens en andere evenementen plaats – het Famillement is daar één van. Het Famillement is het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland met interviews, workshops, lezingen, rondleidingen én een grote (inter)nationale informatiemarkt. Het Famillement wordt tweejaarlijks georganiseerd door CBG|Centrum voor familiegeschiedenis met een regionale partner-organisatie. Na Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt met Leeuwarden 2018 met het Famillement een traditie voortgezet. Leeuwarden 2018 is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Famillement

Op het Famillement kunnen jong en oud van alles ontdekken over zijn of haar voorouders. Op het gratis te bezoeken programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen én een grote (inter)nationale informatiemarkt. Bekende sprekers zijn presentatrice Dieuwertje Blok, archivaris Harmen Snel, historica Els Kloek, oud-minister Pieter Winsemius en genetisch-wetenschapper Maarten Larmuseau. De lezingen en informatiemarkt vinden plaats in stadsschouwburg De Harmonie. Dit jaar is er in het programma speciale aandacht voor de Friese geschiedenis en DNA. Daarnaast zijn er diverse (kinder)activiteiten bij Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden. Zo is in het depot van Tresoar bijvoorbeeld de tentoonstelling Topstukken te bezoeken. Ook kunnen bezoekers de historische binnenstad ontdekken door mee te gaan op één van de vele praamvaarten en stadswandelingen die kosteloos worden aangeboden. Tot slot is ook de Oldehove opengesteld voor publiek. De scheve toren is het bekendste symbool van de stad.

Vera Weterings

Het Famillement vindt plaats op zondag 3 juni in Leeuwarden van 10.00 tot 18.00 uur. Het evenement is gratis te bezoeken, de hoofdlocatie is stadsschouwburg De Harmonie, ook vinden er activiteiten plaats in het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. Aanmelden voor het lezingenprogramma of de informatiemarkt is niet nodig, wel voor de activiteiten (rondleidingen, stadswandelingen, praamvaarten en Oldehove), dat kan via famillement@cbg.nl. Meer informatie is te vinden op www.famillement.nl.

Geïnteresseerd in de geschiedenis van Leeuwarden? Lees dan ook de recensie van de Historische atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot culturele hoofdstad van Meindert Schroor.