High Tech Romeinen

Zelfs met de technieken van vandaag de dag wordt er nog steeds met verbazing en ontzag gekeken naar de bouwwerken, constructies en machines die de Romeinen eeuwen geleden al konden realiseren. De Romeinen waren een vernuftig volkje met hun technieken en uitvindingen op het gebied van architectuur, weg- en waterbouwkunde. De meesterwerken zoals aquaducten, wegen en tempels zijn honderden jaren na de Romeinse bloeitijd niet geëvenaard.

High Tech Romeinen

Het Romeinse Rijk kende een bloeitijd van ongeveer vier eeuwen. In die tijd was het rijk uitgegroeid tot een wereldrijk met een smeltkroes aan volkeren. In de bloeitijd was dit de kracht van het rijk: de Romeinen lieten zich inspireren door hun omgeving en andere culturen en ontwikkelden hiermee nieuwe en verbeterde technieken en uitvindingen. De grote verscheidenheid aan volken binnen het Romeinse rijk bleek later, vanaf ongeveer de derde eeuw na Christus, echter ook de zwakte van dit wereldrijk. De grote verdeeldheid zorgde ervoor dat het rijk verbrokkelde. Dit neemt echter niet weg dat de Romeinen een slim volkje waren en we nog veel van ze kunnen leren.

Dat is ook de reden dat in de tentoonstelling High Tech Romeinen een brug wordt gelegd van de technieken en uitvindingen van de Romeinen naar de huidige tijd. Thema’s zijn onder andere water, communicatie, handwerk en rekenen. Binnen de negen thema’s wordt onder andere aandacht besteed aan het Romeinse vernuft in de vorm van vloerverwarming, dakpannen, meetinstrumenten en hijsgereedschap. In de tentoonstelling worden niet alleen de archeologische voorwerpen gepresenteerd maar ook hedendaagse reconstructies. High Tech Romeinen is een zeer interactieve tentoonstelling. De bezoeker kan zelf alle machines, installaties en gereedschappen van de Romeinen uitproberen en zo ervaren hoe bepaalde machines werkten en waarvoor zij gebruikt werden.

Klinkt dit bekend in de oren? Dat kan kloppen, de tentoonstelling was in 2011 en 2015/2016 eerder te zien in Museum Het Valkhof en in 2012-2013 in het Museon in Den Haag. Een reactie van een van de bezoekers: “’High Tech Romeinen heeft alles: interactie, een link met de actualiteit en relevant gebruik van nieuwe media. Zeker de moeite waard!’” Het Museon is initiatiefnemer en projectleider bij het ontwerpen en produceren van High Tech Romeinen. In samenwerking met Museum Het Valkhof in Nijmegen, het LVR-Landesmuseum in Bonn en science centre Technopolis in Mechelen is de tentoonstelling tot stand gekomen. Aangezien de tentoonstelling de afgelopen jaren bijzonder goed werd ontvangen door bezoekers van de verschillende musea strijkt de tentoonstelling nu neer in het Limburgs Museum in Venlo.

Vera Weterings

De tentoonstelling High Tech Romeinen is van 17 juni 2018 tot en met 6 januari 2019 te bezoeken in het Limburgs Museum in Venlo.