Tag Archives: DEN

De vraag naar online beschikbare erfgoedcollecties wordt steeds groter. Het is dan ook noodzakelijk om het online ontsluiten samen te laten gaan met het online brengen van metacollecties. Digitalisering kan dienen als middel voor de ontsluiting en ruime toegang tot het delen van erfgoedcollecties. Veel erfgoedinstellingen hebben ook al digitale collecties. Zo blijkt uit het Survey Report on Access tot Digital Resources of European Heritage, opgesteld door Gerhard Jan Nauta en Wietske van den Heuvel van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) namens Europeana. Hierin zijn de resultaten te vinden van de vierde ENUMERATE Core Survey die afgelopen voorjaar en zomer plaatsvond. Core Survey 4 is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door het ENUMERATE Team, als onderdeel van het grotere Europeana DSI 2 project. Bijna 1000 organisaties uit 28 verschillende Europese landen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

...continue reading