Tag Archives: Stichting Archiefpublicaties

Recensent: Wouter van Dijk

Archiving People. A Social History of Dutch Archives, Eric Ketelaar

Stichting Archiefpublicaties, ‘s-Gravenhage 2020
ISBN 9789071251481

E-book
302 pagina's
Gratis te downloaden via https://archivistics.home.blog/archiving-people/

...continue reading

Na de opening van de tweede dag van de Archiefdagen door voorzitter Bert de Vries werd direct de actuele discussie rondom de wijziging van de archiefwet centraal gesteld. Deze concept wettekst zal eind juni gereed zijn. Dat betekent echter niet dat de nieuwe wet al snel ingevoerd zal worden. Er spelen immers diverse dilemma’s spelen rondom de herziening van de wet, welke tegenstellingen zijn er, welke onderzoeken zijn uitgezet, wat is daaruit gekomen? Dat waren vraagstukken die directeur generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW, Barbera Wolfensberger aan de orde stelde. Helaas gaf Wolfensberger aan dat de tijd nog niet rijp is voor één wet die beschrijft hoe wij om moeten gaan met overheidsinformatie en openbaarheid, dat is het voor nu nog te complex. De belangrijkste stap die eerst bij archiefvormers gemaakt moet worden is het belang inzien van het op de juiste manier vormen van een archief met het oog op openbaarheid. Dat bewustwordingsproces vereist een cultuuromslag die tijd kost.

...continue reading

cover_jb_15_cartografieRecensent: Wouter van Dijk

Cartografie. Visie op de kaart, Marc Hameleers, Marc Carnier, Patricia Alkhoven, Rink Kruk (red.)

S@P Jaarboek 15
Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 2016
ISBN: 978-90-71251-41-2

Paperback met stofomslag, rijk geïllustreerd in kleur, met literatuurlijst
347 pagina’s
€47,50

...continue reading