Waarom staat de mond van een gaper open?

De gaper deed vroeger dienst als uithangbord voor apothekers en als kwaliteitsaanduiding. Maar waarom staat zijn mond open? Wat is het verhaal achter de vele uniformen waarin de gapers gehuld zijn? En waarom is hun uiterlijk vaak oosters?

gaper

Veel gapers zijn in uniform gekleed. Deze tendens heeft waarschijnlijk verband met de bestuurlijke ontwikkelingen in de negentiende eeuw. Tot het einde van de achttiende eeuw werd de regelgeving met betrekking tot de verkoop van geneesmiddelen vooral op stedelijk niveau uitgevaardigd. In 1805 verschijnt het eerste landelijke voorschriftenboek voor apothekers. De gapers in uniform representeren hoogstwaarschijnlijk de controle op de verkoop van geneesmiddelen in deze periode. 

gaper

Naast het militaire uiterlijk, zijn veel gapers ook oosters gekleed als verwijzing naar de herkomst van de grondstoffen voor geneesmiddelen van buiten Europa.

gaper

Maar waarom staat de mond van de gaper open? Dat is niet zoals zijn naam doet vermoeden omdat hij moet gapen, maar omdat hij een medicijn inneemt. Het feit dat veel gapers ook een grimas hebben is te verklaren doordat het medicijn vies smaakt.

Vera Weterings