Tag Archives: oud schrift

Recensent: Wouter van Dijk

Schriftspiegel. Oud-Nederlandse handschriften van de 13de tot in de 18de eeuw, P.J. Horsman en J.P. Sigmond

Uitgeverij Verloren, Hilversum 2022
ISBN 9789087049607

Hardcover, rijk geïllustreerd in kleur, met bronnenopgave
296 pagina's
€ 35,00

...continue reading

-Tekst uit een 18e/19e-eeuws kookboekje in een familiearchief: Lekker ouderwetsch snacken? Dit recept voor frikadellen komt uit een kookboekje in het archief van de familie Raupp. Meer een bal dan een worst trouwens, die frikadel zonder n! Foto: Brabants Historisch Informatie Centrum
Tekst uit een 18e/19e-eeuws kookboekje in een familiearchief: Lekker ouderwetsch snacken? Dit recept voor frikadellen komt uit een kookboekje in het archief van de familie Raupp. Meer een bal dan een worst trouwens, die frikadel zonder n! Foto: Brabants Historisch Informatie Centrum

Afkorten is van alle tijden. Tegenwoordig hebben we te maken met zogenoemde sms-taal, maar ook in de middeleeuwen werden afkortingen gebruikt, vaak om papier of perkament te besparen. Daarbij werd van een woord, waarvan de betekenis duidelijk hoorde te zijn, aan het einde of in het midden een deel afgekapt en weggelaten. Contractie en suspensie zijn dan ook zaken waar je niet raar van op moet kijken wanneer je met paleografie, oftewel het lezen van oud schrift (afkomstig van het Griekse palaios = oud en graphein = schrijven), bezig bent. Contractie en suspensie zijn termen die gebruikt worden voor het afkorten van woorden.

...continue reading