Azareël

Het Utrechts Archief

Iedereen zoekt de vakantie dichtbij met een logement in eigen land. Goedkoop overnachten dicht bij huis kon vroeger ook al, in het Christelijk logement Azareël aan de Waterstraat 51 in Utrecht. Dit logement kent een bijzonder verhaal. Zo gingen enkele protestant-christelijke evangelisten in de Waterstraat 51 rond 1883 op een voormalige haringzolder bijeenkomsten houden. elke zondavond kwamen ze naar de zolder voor vergaderingen, zondagsschool, huisbezoek, etc. Men wilde op den duur een meer sociale richting geven aan hun werk en de Evangelisatie-Vereeniging ‘Azareël’ werd opgericht, een christelijke tehuis dat met de bestaande volksgaarkeuken aan Waterstraat 11 in de wijk fungeerde als een betrouwbaar volkslogement. Het huis aan de Waterstraat 51 werd gekocht. Het Christelijk Volkslogement ‘Azareël’ werd op 14-1-1898 door wijkpredikant Ds. Verhoef geopend.

De overnachtingstarieven waren 10 cent voor de gezamenlijke slaapzaal, 20 en 30 cent voor een afzonderlijke slaapkamer. De prijs voor een kop koffie was drie cent. De gasten waren niet alleen christelijk gezinde mensen. In de kermisweken kwamen er per nacht 45 à 50 mensen slapen. Een groot aantal bestond uit orgeldraaiers, liedjeszangers en andere kermisbezoekers, maar ook mensen op weg naar of afkomstig uit Veenhuizen of andere kolonies in het oosten van het land.

Het logement was vanwege de goedkope tarieven, de degelijkheid en gezelligheid zeer populair en vrijwel iedere nacht vol. Daarom werden soms in de vergaderzaal, die aan het logement verbonden was, noodbedden neergezet. Maar uitbreiding was niet aan de orde want de financiële middelen lieten dit niet toe. Azareël had nagenoeg geen vaste inkomsten. Omdat het logement op filantropische grondslag was gebaseerd, was de winst van de consumptie en logeergasten uiterst gering. Men leefde van giften die de jaarlijkse tekorten niet echt dekten, daarom riep men mensen op om donateur te worden. Het donateurschap bedroeg één gulden vijftig of meer. Het werk van Azareël in Wijk C stopte vóór 1920. In dat jaar werd de Gemeentelijke Bank van Lening in het pand aan de Waterstraat 51 gevestigd.

Vera Weterings