Tag Archives: DDR

'Oh Caspar David.. (Uitgekoolde dagbouw)', Wolfgang Mattheuer (1975)

De Duitse schilder Wolfgang Mattheuer (1927-2004) geldt samen met Werner Tübke en Bernhard Heisig als grondlegger van de Leipziger Schule. Deze pioniers pasten het sociaal-realisme van de DDR-kunst op een eigen manier aan door het toevoegen van metaforen en dubbelzinnige symboliek in hun schilderijen. In de jaren van de communistische dictatuur gold Mattheuer lange tijd als kritische, onafhankelijke geest, die het desondanks voor elkaar kreeg het heersende regime niet tegen hem in het harnas te jagen. Na de val van de Muur kantelde dat beeld al snel, en werd Mattheuer ervan beschuldigd dat hij teveel tegen de SED-top van de eenpartijstaat aangeschurkt had.

...continue reading

1 Comment

cover_Melching_SocialismeRecensent: Wouter van Dijk

Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan. Een geschiedenis van de DDR 1945-2014, Willem Melching

Uitgeverij Prometheus | Bert Bakker, Amsterdam 2014
ISBN: 978 90 351 41131

Paperback, met illustraties in zwart-wit, noten, literatuuropgave, lijst van afkortingen, zaak- en personenregister
336 pagina’s
€39,95

 
...continue reading