Tag Archives: Kelten

Recensent: Wouter van Dijk

Koning Artur in meervoud. De mythe ontrafeld, Jozef Janssens

Davidsfonds Uitgeverij / Amsterdam University Press, Antwerpen / Amsterdam 2017
ISBN: 978 90 5908 8627

Hardcover, rijk geïllustreerd in kleur, met bibliografie, eindnoten en register
256 pagina’s
€ 39,99

...continue reading

In the LVR-LandesMuseum in Bonn a brand new exhibition of the museum’s Celtic collection has been opened since June 2016. The museum holds an internationally important collection of Celtic objects from the period between roughly 500 BC and 50 BC, when Caesar’s campaigns largely ended Celtic rule in the region.

...continue reading

Artist impression van de Heuneburg met onderstad en omliggende nederzetting
Artist impression van de Heuneburg met onderstad en omliggende nederzetting

Lange tijd gingen archeologen en historici er van uit dat de Kelten geen steden kenden en dat de eerste aanzet tot urbanisering pas in de tweede eeuw voor Christus werd gegeven. Het ontstaan van deze oppida, zoals Caesar ze noemde toen hij deze regionale machtscentra tegenkwam op zijn veldtochten in Gallië halverwege de eerste eeuw voor Christus, zou een fase op weg naar verstedelijking van de Keltische samenleving zijn die door Caesars interventie in de knop werd gebroken. De laatste jaren gaan er naar aanleiding van nieuw onderzoek onder archeologen en historici echter stemmen op die de Keltische maatschappij een verdere ontwikkeling toedichten dan tot nog toe wordt aangenomen. Het belangrijkste bewijs voor die these wordt geleverd door vondsten gedaan in en om de Heuneburg in Zuid-Duitsland, een prehistorisch Keltisch heuvelfort dat gezien kan worden als de eerste stad ten noorden van de Alpen. Vondsten wijzen op een regionale functie van de nederzetting die zelfs vergelijkbaar is met een positie zoals stadstaten als Athene en Sparta in het Klassieke Griekenland die hadden ten opzichte van hun omgeving en achterland. De bloeiperiode van het heuvelfort bevond zich tussen de zevende en vijfde eeuw v.Chr., te situeren binnen de Keltische Hallstatt-periode.

...continue reading

keltische-mythenRecensent: Wouter van Dijk

De Keltische mythen. Goden en legenden van het oude Ierland en Wales, Miranda Aldhouse-Green

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2016
ISBN: 978 90 253 0147 7

Paperback, met illustraties in zwart-wit, kaarten, kaderteksten, literatuursuggesties en index
221 pagina’s
€22,50

 

...continue reading

2 Comments

agricolaRecensent: Wouter van Dijk

Het leven van Agricola. De Romeinen in Brittannië, Tacitus
Oorspronkelijke titel De vita Iulii Agricolae. Vertaald en ingeleid door Vincent Hunink

Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2016
ISBN 978 90 253 0429 4

Paperback, met register van namen
95 pagina’s
€ 9,99

 

...continue reading