Tag Archives: Spanish Civil War

Digitale (her)uitgaven over Nederland en de Spaanse Burgeroorlog

Nederlanders onder commando van Hollander Piet in Spanje, Gerard Vanter (Amsterdam 1939)

In 2016 was het 80 jaar geleden dat de Spaanse Burgeroorlog uitbrak. Ik wijdde op deze plaats al eerder stukjes aan deze macabere strijd tussen democratie en totalitarisme. Over de geschiedenis van Nederland ten opzichte van deze oorlog is in de loop der jaren niet veel geschreven. Er is ook weinig onderzoek naar gedaan. Het conflict is in latere jaren volledig overschaduwd door het trauma dat de Tweede Wereldoorlog zou vormen in het Nederlandse collectieve bewustzijn. Toch, al ging het Spaanse conflict aan veel Nederlanders min of meer voorbij, waren er grote groepen voor wie de oorlog op het Iberisch schiereiland geen ver-van-m’n-bed-show was. Natuurlijk las men in de krant artikelen over opgebrachte schepen die het Non-Interventieverdrag schonden, over bombardementen van francoïstische vliegtuigen op Republikeinse burgerdoelen en over vermeende Rode terreur in steden van de Republiek. Vervolgens gingen velen over tot de orde van de dag. Een kleine groep trachtte de democratische regering in Spanje te steunen, onder andere door inzamelingsacties zoals die van het comité Hulp aan Spanje. Instigators van dit soort hulpinitiatieven waren afkomstig uit het politiek linkse smaldeel van de Nederlandse samenleving, in het bijzonder de communisten waren erg actief in de steun aan de Spaanse Republiek.

Read More

The Last Days of the Spanish Republic, Paul Preston

last_days_spanish_republicReviewer: Wouter van Dijk

The Last Days of the Spanish Republic, Paul Preston

William Collins (imprint of HarperCollinsPublishers), London 2016
ISBN: 978-0-00-816340-2

Hardcover with dust jacket, with pictures in black and white, notes, bibliography and index
390 pages
£25,00 / €25,65

Read More

From Guernica to Human Rights, Peter N. Carroll

from_guernica_to_hr-196x300Reviewer: Wouter van Dijk

From Guernica to Human Rights. Essays on the Spanish Civil War, Peter N. Carroll

The Kent State University Press, Kent OH 2015
ISBN: 978-1-60635-238-0

Hardcover with dust jacket, with pictures in black and white, notes and index
205 pages
$34,95 / €43,99

Read More

Hitler’s Shadow Empire – Pierpaolo Barbieri

shadow_empireReviewer: Wouter van Dijk

Hitler’s Shadow Empire. Nazi Economics and the Spanish Civil War, Pierpaolo Barbieri

Harvard University Press, Cambridge MA / London 2015
ISBN: 978-0-674-72885-1

Hardcover with dust jacket, with map of Spain, pictures in black and white, appendices with economic data, notes and index
349 pages
$29,95 / €27,70

Read More

Mexico and the Spanish Civil War, Mario Ojeda Revah

mexico_scwReviewer: Wouter van Dijk

Mexico and the Spanish Civil War. Political Repercussions for the Republican Cause, Mario Ojeda Revah

Sussex Academic Press, Eastborne 2015
ISBN: 978-1- 84519-666- 0

Hardcover, with List of Abbreviations, Notes, Bibliography and Index
305 pages
£60,00 / €78,99

Read More