Tag Archives: keltische geschiedenis

Beginpagina van het Evangelie volgens Johannes, uit het Book of Kells (folium 292r).
Beginpagina van het evangelie volgens Johannes, uit het Boek van Kells (folium 292r).

Het Boek van Kells is een meesterwerk van vroeg-christelijke insulaire boekverluchtigingskunst. Het is de meest rijkversierde manuscriptversie van de vier evangeliën in de Keltisch en Angelsaksisch geïnspireerde decoratiestijl die bestaat. Ondanks de grote naam en faam van het Boek van Kells is er maar weinig bekend over de ontstaansgeschiedenis van het boek.

...continue reading

Artist impression van de Heuneburg met onderstad en omliggende nederzetting
Artist impression van de Heuneburg met onderstad en omliggende nederzetting

Lange tijd gingen archeologen en historici er van uit dat de Kelten geen steden kenden en dat de eerste aanzet tot urbanisering pas in de tweede eeuw voor Christus werd gegeven. Het ontstaan van deze oppida, zoals Caesar ze noemde toen hij deze regionale machtscentra tegenkwam op zijn veldtochten in Gallië halverwege de eerste eeuw voor Christus, zou een fase op weg naar verstedelijking van de Keltische samenleving zijn die door Caesars interventie in de knop werd gebroken. De laatste jaren gaan er naar aanleiding van nieuw onderzoek onder archeologen en historici echter stemmen op die de Keltische maatschappij een verdere ontwikkeling toedichten dan tot nog toe wordt aangenomen. Het belangrijkste bewijs voor die these wordt geleverd door vondsten gedaan in en om de Heuneburg in Zuid-Duitsland, een prehistorisch Keltisch heuvelfort dat gezien kan worden als de eerste stad ten noorden van de Alpen. Vondsten wijzen op een regionale functie van de nederzetting die zelfs vergelijkbaar is met een positie zoals stadstaten als Athene en Sparta in het Klassieke Griekenland die hadden ten opzichte van hun omgeving en achterland. De bloeiperiode van het heuvelfort bevond zich tussen de zevende en vijfde eeuw v.Chr., te situeren binnen de Keltische Hallstatt-periode.

...continue reading

keltische-mythenRecensent: Wouter van Dijk

De Keltische mythen. Goden en legenden van het oude Ierland en Wales, Miranda Aldhouse-Green

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2016
ISBN: 978 90 253 0147 7

Paperback, met illustraties in zwart-wit, kaarten, kaderteksten, literatuursuggesties en index
221 pagina’s
€22,50

 

...continue reading

warriors
De verhalen over Finn MacCool, of Fionn Mac Cumhaill in het Iers, en de Fenians zijn oud. Hoe oud precies is niet bekend maar aan de hand van de inhoud van de verhalen spelen ze voornamelijk in de vroege middeleeuwen. Het gros van de legenden dateert in geschreven vorm tussen de zevende en twaalfde eeuw, maar waarschijnlijk zijn de verhalen zelf nog ouder en werden ze generaties lang mondeling overgeleverd. Een oorsprong in de vierde, vijfde of zesde eeuw is niet ondenkbaar. Aspecten en motieven uit de verhalen duiden zelfs op invloeden van nog verder terug, uit de Keltische ijzertijd in de eeuwen rond het begin van onze jaartelling. Finn was een krijgsleider, een hoofdman die het bevel voerde over een schare krijgers die samen de Fenians vormden, en die tot taak hadden Ierland in dienst van de Hoge Koning te verdedigen tegen indringers.

...continue reading