Category Archives: Blog

Het verhaal van de Leidse gifmengster

NCRD, Nationaal Gevangenismuseum

NCRD, Nationaal Gevangenismuseum

Morgen is het 9 september, op die dag werd in 1839 Maria Catharina Swanenburg geboren, oftewel ‘Goeie Mie’. De zaak ‘Goeie Mie’ staat bekend als een van de meest sensationele moordzaken uit de Nederlandse geschiedenis. Mie Swanenburg werkte als wasvrouw en stond bekend als de behulpzame buurvrouw die vaak op kinderen en zieken paste, vandaar haar bijnaam ‘Goeie Mie’. Mie begon rond 1880 met het stelselmatig vergiftigen van haar buurtgenoten en familieleden.

Read More

Tussen ziek en beter

IMG_6354

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het Emma Kinderziekenhuis werd opgericht. In 1865 richtte de vereniging ‘Het Kinderziekenhuis’ op, de eerste geneesheer-directeur van het ziekenhuis was stadsarts dr. Samuel de Ranitz. Hij vond dat kinderen uit arme gezinnen een speciaal ziekenhuis moesten hebben. Hij zamelde geld in en opende het ziekenhuis met tien houten bedjes. Het ziekenhuis was toentertijd gevestigd in het vroegere Engelse Weeshuis aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. Door gulle giften van particulieren kon al na zes jaar worden gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Sarphatistraat. Toen in 1873 het hoofdgebouw klaar was, steeg de beddencapaciteit naar vijftig tot zestig bedden. Ook kwamen er in 1876 een isolatiegebouw, in 1884 een operatieafdeling en in 1892 een polikliniek bij. Sinds 1899 draagt het Kinderziekenhuis de naam van koningin Emma.

Read More

Doorzoekbare content op een presenteerblaadje

Crowdsourcing als sleutelwoord voor het ontsluiten van collecties

De wereld om ons heen wordt steeds meer geleid door de grillen van de ‘verwende consument’. We leven in een informatie-hongerige maatschappij waarin het all-you-can-search-buffet ontbreekt. Een uitdaging dus voor de vele erfgoedinstellingen die hun tsunami aan bronnen nog niet helemaal hebben ontsloten.

Read More

De Lex Frisionum

Marteldood_van_Bonifatius

De Lex Frisionum [1] ofwel de Wet der Friezen is een verzameling wetsartikelen afkomstig uit vroegmiddeleeuws Frisia, zoals het gebied tussen Zwin en Wezer gedurende de vroege middeleeuwen genoemd werd. De wet- en regelgeving weerspiegelt het oude Germaanse gewoonterecht zoals dat al sinds de Romeinse tijd en daarvoor gold in deze streken en werd waarschijnlijk aan het einde van de achtste eeuw opgetekend onder Karel de Grote. De wet is enkel overgeleverd in een gedrukte tekst uit 1557 van Joannis Basilius Herold, een boekdrukker uit Bazel. Waarschijnlijk heeft hij de nummers van de wetsartikelen aangebracht aangezien deze normaliter niet in dergelijke teksten voorkwamen.

Read More

Wereldschatten in Maastricht

Alhambra

Alhambra

De reis om de wereld in tachtig dagen is een bekende avonturenroman van Jules Verne. Menigeen is er van overtuigd dat hoofdpersoon Phileas Fogg met een luchtballon de aarde rond ging. Niet zo gek ook, want de luchtballon is tegenwoordig iconisch met het verhaal verbonden. Terwijl in het boek de luchtballon nauwelijks voorkomt, Fogg oppert slechts in een passage per ballon te reizen, maar verwerpt dit idee direct. Hij maakte met name gebruik van de trein, paard en wagen, schepen, een olifant en een ijszeiler. Voor een reis om de wereld heb je echter niet per se een veelvoud aan vervoermiddelen en tachtig dagen nodig, het is ook goed mogelijk in één dag en wel in Cannenberg te Maastricht. Daar bevindt zich namelijk de Jezuïetenberg.

Read More