1 Comment

Recensent: Wouter van Dijk Van het socialisme, de dingen die voorbijgaan. Een geschiedenis van de DDR 1945-2014, Willem Melching Uitgeverij Prometheus | Bert Bakker, Amsterdam 2014 ISBN: 978 90 351 41131 Paperback, met illustraties in zwart-wit, noten, literatuuropgave, lijst van afkortingen, zaak- en personenregister 336 pagina’s €39,95  

Recensent: Wouter van Dijk Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair, Jan Willem Stutje Uitgeverij Noordboek, Gorredijk 2019ISBN: 9789056155247 Gebonden, met bronnen- en literatuuropgave, personenregister en notenapparaat551 pagina’s€ 39,90

Recensent: Wouter van Dijk Honderdste geboortejaar Joop den Uyl (1919-1987). Themanummer Socialisme & Democratie, jaargang 76, nummer 2, april 2019 Uitgeverij Van Gennep / Wiardi Beckman Stichting Paperback met enkele foto’s in zwart-wit en notenapparaat 50 pagina’s € 17,50

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) opende afgelopen zaterdag, 13 oktober, de deuren voor het publiek. Binnen het voor hen zeer toepasselijke thema van de Maand van de Geschiedenis – Opstand – organiseerde men een hele dag in dit thema: het Festival van de Opstand. Voor de gelegenheid werden er sessies met opstandige verhalen, ...continue reading

In 1848 waarde er een spook door Europa; het spook van het communisme, althans volgens Karl Marx en Friedrich Engels, de geestelijk vaders van Communistisch Manifest. Het communistische spook werd niet voorgesteld als iets angstaanjagends of juist vertrouwwekkends, maar eerder als een onontkoombaar objectief natuurverschijnsel. Natuurlijk geheel in lijn met het dialectisch materialisme dat de ...continue reading