Tag Archives: Stadsarchief Amsterdam

Ja, ik wil

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, en getrouwd in Amsterdam, 1580-1810 van René van Weeren en Tine De Moor bij uitgeverij Prometheus vond op 29 maart 2019 een symposium plaats in de Koningszaal van het Stadsarchief Amsterdam. Tijdens dit symposium stonden twee aspecten van het Ja, ik wil!-project centraal. In het ochtendprogramma werd dieper ingegaan op de rol die burgers hadden in het Ja, ik wil!-project en andere ‘citizen science’ projecten. In het middagprogramma werd inhoudelijk ingegaan op de onderzoeksresultaten uit het project.

Read More

Rembrandt privé

De kunst van Rembrandt is wereldberoemd. Minder bekend zijn eigentijdse documenten waaruit het veelbewogen privéleven van Rembrandt is te reconstrueren. Het Stadsarchief Amsterdam bezit de grootste collectie Rembrandtdocumenten. Met deze archiefstukken hebben zij momenteel een tentoonstelling samengesteld om het veelzijdige en bewogen leven van Rembrandt in beeld te brengen; van zijn liefdes, zijn financiële problemen tot zijn ideeën over kunst.

Read More

Foto’s van Dolf Toussaint in het Stadsarchief Amsterdam

Xander den Uyl spreekt het openingswoord op de tentoonstelling

Het Stadsarchief Amsterdam presenteert deze zomer de tentoonstelling Amsterdam voor het voorbij is. Foto’s van Dolf Toussaint. Afgelopen donderdagavond vond de feestelijke aftrap plaats. Ondanks het warme weer was het zeer druk bij de opening, het Stadsarchief speelde in op de tropische temperaturen door een heuse ijscowagen in de hal van het archief te zetten, waar iedereen verkoeling kon zoeken door er een heerlijk schepijsje te halen.

Read More

Jacob van Lennep en Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam organiseert momenteel in de Schatkamer een presentatie over het leven van Jacob van Lennep, in zeven vitrines en vijf laden. In het Stadsarchief wordt het familiearchief van Van Lennep bewaard, dit is een zeer rijke bron. Voor de tentoonstelling zijn verschillende documenten uit het archief geselecteerd, daarnaast brengen voorwerpen uit musea en van particulieren de persoon van Jacob van Lennep verder tot leven.

Read More

Kijk Amsterdam 1700-1800

Het Stadsarchief Amsterdam organiseert momenteel de allereerste overzichtstentoonstelling van topografische kunst uit de periode 1700-1800: Kijk Amsterdam 1700-1800. De mooiste stadsgezichten. In de tentoonstelling waan je je als bezoeker in het oude Amsterdam. Je komt bekende plekken op de Dam en langs de grachten tegen, maar ook oude poortjes en straatjes die onherkenbaar zijn veranderd. Dat het Stadsarchief Amsterdam een grote collectie heeft om voor deze tentoonstelling uit te putten staat buiten kijf. Uit deze omvangrijke collectie van ruim 1700 topografische tekeningen uit de achttiende eeuw is door conservator Tekeningen en Prenten Bert Gerlach een selectie gemaakt van zo’n 230 tekeningen en prenten. Door de ruime keuze uit het eigen materiaal is nauwelijks gebruik gemaakt van bruiklenen. Een uitzondering vormt de Atlas van Amsterdam van het in het Rijksmuseum gevestigde KOG. Het materiaal uit deze atlas vormt een aanvulling op de collectie van het Stadsarchief. Daarnaast is bij het maken van de selectie besloten om de selectie geografisch te beperken tot de stad binnen haar zeventiende-eeuwse omwalling, met de Singel-gracht als grens. Uitzonderingen vormen uitstapjes naar de Amstel en de Boerenwetering.

Read More